Лого на EUT
ДЕЙНОСТИ /работилница/ Събитието Ethico Multiplier

Събитието Ethico Multiplier

В рамките на проекта „Ethico“ мултиплициращо събитие бяха разгледани екологичните предизвикателства, произтичащи от интелигентните технологии, като бяха насърчени интердисциплинарните подходи

ДАТА

29. 08. 2024 - 31. 08. 2023

Институция

Събитието "Етико" в Техническия университет в София беше значима среща, която се фокусира върху разпространението и комуникацията на резултатите от изследванията по проекта ECT Lab+ и EthiCo. По време на събитието имаше демонстрация на добри практики и културен обмен в областта на екологията, технологиите и етиката.

От 29 до 31 август Техническият университет в София организира културен, образователен и научен форум за представяне и широко разпространение на резултатите от научните изследвания, обучителните сесии и дискусиите, свързани с проекта "EthiCo" по линия на Европейския технологичен университет (EUt+).

Събитието имаше за цел да отговори на предизвикателствата, произтичащи от бързия напредък на интелигентните технологии, консуматорството и световната индустрия, особено по отношение на екологичната криза. Партньори от различни страни като Ирландия, Франция, Испания, Латвия, Румъния, Кипър и Германия си сътрудничиха в тази инициатива с участието на учени, учители, докторанти, студенти и експерти.

Основната цел на тази европейска академична общност беше да създаде интердисциплинарна и междукултурна образователна платформа, която да предостави на европейските студенти необходимите инструменти и знания за справяне с екологичните проблеми чрез устойчив технологичен дизайн.

Подчертавайки значението на диалога между студенти, учители, експерти, културни работници, представители на индустрията и обществеността, събитието имаше за цел да насърчи единен подход за справяне с глобалните човешки предизвикателства. Централната тема се въртеше около концепцията за "грижа" за себе си, другите и планетата Земя, подчертавайки човешката способност за адаптация, промяна, творчество и развитие.

Програмата на форума обхвана както научни, така и приложни аспекти, привличайки участници от академичните среди, бизнеса и изкуствата. За тези, които се интересуват от участие и регистрация за бъдещи събития, повече информация може да бъде намерена на официалните канали на Технически университет - София.

Открийте повече

Свидетелски показания на участник: Естетика и екология в Tech Ed — Еразъм+ Уъркшоп Акценти
свидетелски показания

&etm-post-container data-etm-post-id='2940'>Удостоверение на участник: Естетика и екология в Tech Ed — Еразъм+ Уъркшоп Акценти и/etm-post-container>

От 23 до 25 април 2024 г., Рената участва в интензивната програма на Естетико по естетика и екология в технологичното образование в MAD Lab, Кипър. Тук тя ни разказва за своя опит.

Институтът за идеи на EUT+ е домакин на семинар относно етиката на ИИ и съответствието на научните изследвания
мозъчен тръст
19. 06. 2024 - 19. 06. 2024
Технологичен университет Дъблин

&etm-post-container data-etm-post-id='2935'>EUt+ Ideas Institute е домакин на семинар относно съответствието на ИИ в областта на етиката и научните изследвания и/etm-post-container>

Семинарът на Института EUt+ Ideas на 19 юни 2024 г., с участието на Anaïs Rességuier of Trilateral Research, изследва етиката и съответствието на ИИ, показвайки ангажимента на Института за отговорно управление на технологиите.

Отворена позиция — научен сътрудник в ECTLab+ (75 %) Референтен номер: 110/2024 W – W
семинар
Hochschule Darmstadt Университет за приложни науки

Отворена позиция — научен сътрудник в ECTLab+ (75 %) Референтен номер: 110/2024 W – W

Научен сътрудник (със задачи в собствената си допълнителна квалификация) в областта на етиката/философията на социално-екологичната и цифровата трансформация за Европейската лаборатория за култура и технологии - ECTLab+ (75 %) Референтен номер: 110/2024 W — W


Лого на EUT