Λογότυπος της EUT
ΕΡΓΑ

Έργα ECT Lab+

Το ECT Lab + συμμετέχει σε μια ποικιλία έργων που επικεντρώνονται στη διασταύρωση των τεχνών και της τεχνολογίας, στην έρευνα αιχμής και στις εις βάθος έρευνες σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία της τεχνολογίας. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων που συνδυάζουν την αισθητική, τη φροντίδα, την οικολογία και την τεχνολογική εκπαίδευση για να εξοπλίσουν τους μαθητές με μετασχηματιστικές δεξιότητες.


Λογότυπος της EUT