Logoul EUT
Activități/atelier/ Evenimentul multiplicator Ethico

Evenimentul multiplicator Ethico

Proiectul „Ethico” Evenimentul multiplicator a abordat provocările de mediu generate de tehnologiile inteligente, promovând abordări interdisciplinare

DATA

29. 08. 2024 - 31. 08. 2023

INSTITUȚIE

Evenimentul de multiplicare „Ethico” de la Universitatea Tehnică din Sofia a fost o întâlnire semnificativă care s-a axat pe diseminarea și comunicarea rezultatelor cercetării proiectelor ECT Lab+ și EthiCo. În cadrul evenimentului a avut loc o demonstrație de bune practici și schimburi culturale în domeniile ecologiei, tehnologiilor și eticii.

În perioada 29-31 august, Universitatea Tehnică din Sofia a organizat un forum cultural, educațional și științific pentru a prezenta și disemina pe scară largă rezultatele cercetării, sesiunile de formare și discuțiile legate de proiectul „EthiCo” din cadrul Universității Tehnologice Europene (EUt+).

Evenimentul a avut ca scop abordarea provocărilor generate de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor inteligente, a consumerismului și a industriei globale, în special în ceea ce privește criza de mediu. Parteneri din diferite țări precum Irlanda, Franța, Spania, Letonia, România, Cipru și Germania au colaborat la această inițiativă, implicând oameni de știință, profesori, doctoranzi, studenți și experți.

Scopul principal al acestei comunități academice europene a fost de a stabili o platformă educațională interdisciplinară și interculturală pentru a dota studenții europeni cu instrumentele și cunoștințele necesare pentru a aborda problemele de mediu printr-un design tehnologic durabil.

Subliniind importanța dialogului între studenți, profesori, experți, lucrători culturali, reprezentanți ai industriei și public, evenimentul a avut ca scop promovarea unei abordări unificate pentru abordarea provocărilor umane globale. Tema centrală se învârte în jurul conceptului de „îngrijire” pentru sine, pentru ceilalți și pentru planeta Pământ, evidențiind capacitatea umană de adaptare, schimbare, creativitate și dezvoltare.

Programul forumului a cuprins atât aspectele științifice, cât și cele aplicate, atrăgând participanți din mediul academic, de afaceri și arte. Pentru cei interesați să participe și să se înregistreze la evenimente viitoare, mai multe informații pot fi găsite pe canalele oficiale ale Universității Tehnice din Sofia.


Logoul EUT