EUT logotips
Aktivitātes/darbseminārs/ Ethico reizināšanas pasākums

Ethico reizināšanas pasākums

Projekta “Ethico” reizināšanas pasākums pievērsās viedo tehnoloģiju radītajām vides problēmām, veicinot starpdisciplīnu pieeju

DATUMS

29. 08. 2024 - 31. 08. 2023

IESTĀDE

“Ethico” reizināšanas pasākums Sofijas Tehniskajā universitātē bija nozīmīga tikšanās, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta ECT Lab+ un EthiCo projekta pētījumu rezultātu izplatīšanai un paziņošanai. Pasākuma laikā tika demonstrēta laba prakse un kultūras apmaiņa ekoloģijas, tehnoloģiju un ētikas jomā.

No 29. līdz 31. augustam Sofijas Tehniskā universitāte organizēja kultūras, izglītības un zinātnes forumu, lai iepazīstinātu un plaši izplatītu pētījumu rezultātus, mācību sesijas un diskusijas saistībā ar projektu “EthiCo” Eiropas Tehnoloģiskās universitātes (EUt+) ietvaros.

Pasākuma mērķis bija risināt problēmas, ko rada viedo tehnoloģiju, patērētāju tiesību un pasaules rūpniecības straujā attīstība, jo īpaši saistībā ar vides krīzi. Šajā iniciatīvā sadarbojās partneri no dažādām valstīm, piemēram, Īrijas, Francijas, Spānijas, Latvijas, Rumānijas, Kipras un Vācijas, iesaistot zinātniekus, skolotājus, doktorantūras studentus, studentus un ekspertus.

Šīs Eiropas akadēmiskās kopienas galvenais mērķis bija izveidot starpdisciplināru un starpkultūru izglītības platformu, lai Eiropas studentiem nodrošinātu nepieciešamos instrumentus un zināšanas vides jautājumu risināšanai, izmantojot ilgtspējīgu tehnoloģisko dizainu.

Uzsverot, cik svarīgs ir dialogs starp studentiem, skolotājiem, ekspertiem, kultūras darbiniekiem, nozares pārstāvjiem un sabiedrību, pasākuma mērķis bija veicināt vienotu pieeju globālu cilvēku problēmu risināšanai. Galvenā tēma bija saistīta ar jēdzienu “aprūpe” sev, citiem un planētai Zemei, uzsverot cilvēka spējas pielāgoties, mainīt, radošumu un attīstību.

Foruma programma ietvēra gan zinātniskos, gan lietišķos aspektus, piesaistot dalībniekus no akadēmiskajām aprindām, biznesa un mākslas. Tiem, kas vēlas piedalīties un reģistrēties turpmākiem pasākumiem, plašāku informāciju var atrast Sofijas Tehniskās universitātes oficiālajos kanālos.


EUT logotips