Лого на EUT
От приложна етика и етични принципи до добродетел и разказ в практиките на ИИ

Въпросът как можем да използваме етичните и етичните рамки, за да предотвратим отрицателните последици от ИИ чрез насоки за човешкото поведение и проектирането на технологични системи напоследък получава все по-голямо внимание. Подходящият отговор на етиката на ИИ със сигурност е спорен. В продължение на няколко години мъдростта на деонтологията и утилитаризма в етиката на технологиите е поставена под въпрос. Днес един вид етичен принцип на ИИ е придобил известна степен на широко приемане, но все още предизвиква тежки откази в неотдавнашната стипендия. В тази статия искаме да проучим приноса към етиката на ИИ, направен от повествователна философия и етика на технологиите, вдъхновени от „малката етика“ на Пол Рикьор и добродетелната етика на Alasdair MacIntyre, последно и обещаващо изградена от Весел Райерс и Марк Коекелберг. Целта на този документ е да се проучи степента, в която една наративна и добродетелна етика (или VPD, т.е. дизайн на добродетелни практики) може да бъде правдоподобен кандидат за основа на етика на ИИ или по-скоро етична практика на ИИ. Това ще бъде постигнато чрез проучване на начините, по които този подход може да отговори на някои от значителните недостатъци или критики на прилаганите и основани на принципи и насоки етични подходи към етиката на ИИ.

Автори

Пол Хейс, Ноел Фицпатрик, Хосе Мануел Фернандес

Година

2024

Изтегляне

s43681-022-00190-4.pdf


Лого на EUT