EUT logotips
No lietišķās ētikas un ētikas principiem līdz tikumībai un stāstījumam mākslīgā intelekta praksē

Jautājums par to, kā mēs varam izmantot ētikas un ētikas satvarus, lai novērstu mākslīgā intelekta negatīvās sekas, izmantojot norādījumus par cilvēka uzvedību un tehnoloģisko sistēmu izstrādi, nesen ir saņēmis arvien lielāku uzmanību. Pienācīga reakcija uz MI ētiku noteikti ir bijusi strīdīga. Jau vairākus gadus ir apšaubīta deontoloģijas un utilitārisma gudrība tehnoloģiju ētikā. Šodien sava veida mākslīgā intelekta ētikas principi ir ieguvuši zināmu plašu atbalstu, tomēr tas joprojām aicina uz skarbiem noraidījumiem nesenajā stipendijā. Šajā dokumentā mēs vēlamies izpētīt ieguldījumu mākslīgā intelekta ētikā, ko sniedz stāstījuma filozofija un tehnoloģiju ētika, kuru iedvesmoja Paul Ricoeur “mazā ētika”, un Alasdair MacIntyre tikumības ētika, ko nesen un daudzsološi uzbūvēja Wessel Reijers un Mark Coeckelbergh. Šā dokumenta mērķis ir izpētīt, cik lielā mērā naratīvs un uz tikumiem balstīta ētika (vai VPD, t. i., pozitīvas prakses izstrāde) varētu būt ticams kandidāts mākslīgā intelekta ētikas vai drīzāk ētiskas MI prakses veidošanai. Tas tiks panākts, pētot veidus, kā šī pieeja var reaģēt uz dažiem būtiskiem trūkumiem vai kritiku par piemērotajiem un uz principiem un pamatnostādnēm balstītām ētiskām pieejām MI ētikā.

Autoriem

Paul Hayes, Noel Fitzpatrick, Jose Manuel Fernandez

Gadu

2024

Lejupielādēt

s43681–022–00190–4.pdf


EUT logotips